تبلیغات بالای سایت
irboom

مهندس طراحی شهری 1

سرپرست کارگاه,ناظر عالی
Afghanistan - Andaman and Nicobar Islands - تاکسیرانی

112 مشاهده - 9 ماه پیش

توضیحات شغل

شرکت ادمین سایت نیاز به یک نفر مهندس طراحی شهری با شرایط زیر دارد

نیاز به تکمیل کادر فنی دفتر مرکزی از میان دارندگان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران گرایشهای( عمران ،آب،مدیریت پروژه ) با سابقه مرتبط

Sponsor Partner