تبلیغات بالای سایت
همه دسته ها طراحی و نقاشی مدیوم ها

فیلتر کردن محصولات

مدیوم ها

مدیوم ها مواد مکمل نقاشی هستند که در ترکیب با رنگدانه‌ها، خواص یا بافت‌های متفاوتی را ایجاد میکنند. مدیوم‌ها متناسب با انواع رنگ‌های پایهٔ آب و روغن ساخته می‌شوند با این حال مکمل‌های رنگ روغن شناخته شده تر و کاربردی تر هستند.

 

مدیوم ها مواد مکمل نقاشی هستند که در ترکیب با رنگدانه‌ها، خواص یا بافت‌های متفاوتی را ایجاد میکنند. مدیوم‌ها متناسب با انواع رنگ‌های پایهٔ آب و روغن ساخته می‌شوند با این حال مکمل‌های رنگ روغن شناخته شده تر و کاربردی تر هستند.

 

بیشتر ... کمتر ...

برند ها

همه برند ها

محصولات پیشنهادی

Sponsor Partner